Wyniki wyszukiwania - Komisja Nadzoru Finansowego

Wyniki wyszukiwania

Kategorie

Okres

Od
Do

Dane archiwalne

sortowanie wg:

Znaleziono 3 wyniki

Dostawa i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance

Zamówienia publiczne 30 kwietnia 2024

unieważnienie

plik PDF, 101,7kB
Pobierz

Modyfikacja terminu

plik PDF, 171,1kB
Pobierz

Załączniki do swz

plik DOCX, 156,5kB
Pobierz

sprostowanie 3

plik PDF, 72,2kB
Pobierz

Sprostowanie do ogłoszenia

plik PDF, 55,1kB
Pobierz

modyfikacja 2

plik PDF, 154,1kB
Pobierz

modyfikacja 3

plik PDF, 154,1kB
Pobierz

Modyfikacja terminu 4

plik PDF, 154,3kB
Pobierz

sprostowanie 2

plik PDF, 72,3kB
Pobierz

ogłoszenie o wyniku

plik PDF, 253,1kB
Pobierz

sprostowanie do ogłoszenia - odpowiedzi

plik PDF, 78,1kB
Pobierz

SWZ

plik PDF, 849,7kB
Pobierz
Informacje dla podmiotów nadzorowanych

wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego)        

Artykuł 20 lutego 2024

Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego

plik PDF, 288,3kB
Pobierz

Metodyka Badania i Oceny Nadzorczej dla domów maklerskich

plik PDF, 634,9kB
Pobierz

Informacja o zmianach w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych

plik PDF, 119,3kB
Pobierz

Badanie i Ocena Nadzorcza towarzystw funduszy inwestycyjnych -Wyciąg z Podręcznika BION dla pracowników nadzoru nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych

plik PDF, 669,9kB
Pobierz

Arkusz własnej oceny zgodności z Wytycznymi KNF dot. zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji

plik XLSB, 115,6kB
Pobierz

Banki objęte obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie określonym uchwałą nr 385/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu

plik PDF, 139,1kB
Pobierz

załączniki

plik ZIP, 10,9MB
Pobierz

Zasady dotyczące procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe

plik PDF, 225,3kB
Pobierz

Prezentacja z seminarium nt. kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

plik PDF, 392,7kB
Pobierz

Informacje dot. standardu przekazywania KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

plik DOC, 46,1kB
Pobierz

Stanowisko w sprawie rotacji biegłych rewidentów 

plik PDF, 267,2kB
Pobierz

Metodyka BION

plik PDF, 2,4MB
Pobierz
Dokumenty ESMA

ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs). (Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników, ESMA32-51-370) (30-01-2017) pytania i odpowiedzi  Komunikat  Publiczne Stanowisko Issues for consideration in...

Artykuł 2 stycznia 2024

ESMA32 63 503

plik PDF, 657,7kB
Pobierz

tłumaczenie wytycznych (plik PDF)

plik PDF, 452kB
Pobierz

komunikat prasowy 

plik PDF, 88,5kB
Pobierz

raport ESMA (plik PDF)

plik PDF, 858,8kB
Pobierz

wersja polska

plik PDF, 84,4kB
Pobierz

2015-1606 press release 2015 ECEP

plik PDF, 141,5kB
Pobierz

esma-2015-1629 - final report clearing obligation irs other currencies

plik PDF, 858,8kB
Pobierz

dokument konsultacyjny (plik PDF)

plik PDF, 553,5kB
Pobierz

komunikat prasowy (plik PDF) 

plik PDF, 78,2kB
Pobierz

Raport  (plik PDF)

plik PDF, 1,6MB
Pobierz

2014-1566 consultation paper on the draft rts on the eeapNew Component

plik PDF, 2,3MB
Pobierz

raport

plik PDF, 512,7kB
Pobierz

wersja angielska (plik PDF)

plik PDF, 155,9kB
Pobierz

Stanowisko (plik PDF)

plik PDF, 501kB
Pobierz

Publiczne Stanowisko (tłumaczenie na język polski Plik PDF)

plik PDF, 559,8kB
Pobierz

ang

plik PDF, 258,5kB
Pobierz

wersja angielska

plik PDF, 167,7kB
Pobierz

stanowisko

plik PDF, 225,7kB
Pobierz

pytania i odpowiedzi

plik PDF, 778,6kB
Pobierz

komunikat prasowy (plik PDF)

plik PDF, 104kB
Pobierz

wersja angielska  (plik PDF)

plik PDF, 293,9kB
Pobierz

Publiczne Stanowisko (plik PDF)

plik PDF, 351,5kB
Pobierz

Zmienione Wytyczne (plik PDF)

plik PDF, 204,5kB
Pobierz

pl

plik PDF, 294kB
Pobierz

wyniki analizy ujawnień (plik PDF)

plik PDF, 299kB
Pobierz

raport (plik PDF)

plik PDF, 1,4MB
Pobierz

wersja polskav (plik PDF)

plik PDF, 115,3kB
Pobierz

Publiczne Stanowisko

plik PDF, 172,3kB
Pobierz

komunikat prasowy

plik PDF, 120kB
Pobierz

pytania i odpowiedzi (plik PDF)

plik PDF, 561,7kB
Pobierz

wytyczne (plik PDF)

plik PDF, 414,9kB
Pobierz

wersja polska  (plik PDF)

plik PDF, 510,4kB
Pobierz

raport dot. wytycznych (plik PDF)

plik PDF, 496,2kB
Pobierz

2015-1607 press release - improve quality of disclosures in financial statements

plik PDF, 88,5kB
Pobierz