Wyniki wyszukiwania - Komisja Nadzoru Finansowego

Search Results

Categories

Period

From
To

Historical data

Sort by:

Znaleziono 6 results

Dostawa i wdrożenie systemu klasy Data Governance do zarządzania danymi, w tym katalogowania danych i zarządzania jakością danych oraz zarządzania procesami Data Governance

Zamówienia publiczne 19 marca 2024

unieważnienie

file PDF, 101,7kB
Download

Modyfikacja terminu

file PDF, 171,1kB
Download

sprostowanie 4

file PDF, 72,3kB
Download

informacja z otwarcia

file PDF, 537,8kB
Download

Sprostowanie do ogłoszenia

file PDF, 55,1kB
Download

JEDZ

file ZIP, 80,3kB
Download

odpowiedzi na pytania

file PDF, 706,2kB
Download

kwota

file PDF, 480,6kB
Download

ogłoszenie o zamówieniu

file PDF, 133,7kB
Download

modyfikacja 3

file PDF, 154,1kB
Download

Modyfikacja terminu 4

file PDF, 154,3kB
Download

modyfikacja 2

file PDF, 154,1kB
Download

sprostowanie 3

file PDF, 72,2kB
Download

sprostowanie do ogłoszenia - odpowiedzi

file PDF, 78,1kB
Download

sprostowanie 2

file PDF, 72,3kB
Download

Załączniki do swz

file DOCX, 156,5kB
Download

SWZ

file PDF, 849,7kB
Download
Informacje dla podmiotów nadzorowanych

wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego)        

Artykuł 20 lutego 2024

Pakiet odbiurokratyzowania rynku finansowego

file PDF, 288,3kB
Download

Metodyka Badania i Oceny Nadzorczej dla domów maklerskich

file PDF, 634,9kB
Download

Informacja o zmianach w ustawie o pracowniczych programach emerytalnych

file PDF, 119,3kB
Download

Badanie i Ocena Nadzorcza towarzystw funduszy inwestycyjnych -Wyciąg z Podręcznika BION dla pracowników nadzoru nad towarzystwami funduszy inwestycyjnych

file PDF, 669,9kB
Download

Arkusz własnej oceny zgodności z Wytycznymi KNF dot. zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji

file XLSB, 115,6kB
Download

Banki objęte obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie określonym uchwałą nr 385/2008 KNF z 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu

file PDF, 139,1kB
Download

załączniki

file ZIP, 10,9MB
Download

Zasady dotyczące procesu obsługi skarg przez instytucje finansowe

file PDF, 225,3kB
Download

Prezentacja z seminarium nt. kosztów nadzoru nad rynkiem kapitałowym

file PDF, 392,7kB
Download

Informacje dot. standardu przekazywania KNF na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

file DOC, 46,1kB
Download

Stanowisko w sprawie rotacji biegłych rewidentów 

file PDF, 267,2kB
Download

Metodyka BION

file PDF, 2,4MB
Download
Dokumenty ESMA

ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs). (Pytania i odpowiedzi. Wytyczne ESMA ws. alternatywnych pomiarów wyników, ESMA32-51-370) (30-01-2017) pytania i odpowiedzi  Komunikat  Publiczne Stanowisko Issues for consideration in...

Artykuł 2 stycznia 2024

ESMA32 63 503

file PDF, 657,7kB
Download

tłumaczenie wytycznych (plik PDF)

file PDF, 452kB
Download

komunikat prasowy 

file PDF, 88,5kB
Download

raport ESMA (plik PDF)

file PDF, 858,8kB
Download

wersja polska

file PDF, 84,4kB
Download

2015-1606 press release 2015 ECEP

file PDF, 141,5kB
Download

esma-2015-1629 - final report clearing obligation irs other currencies

file PDF, 858,8kB
Download

dokument konsultacyjny (plik PDF)

file PDF, 553,5kB
Download

komunikat prasowy (plik PDF) 

file PDF, 78,2kB
Download

Raport  (plik PDF)

file PDF, 1,6MB
Download

2014-1566 consultation paper on the draft rts on the eeapNew Component

file PDF, 2,3MB
Download

raport

file PDF, 512,7kB
Download

wersja angielska (plik PDF)

file PDF, 155,9kB
Download

Stanowisko (plik PDF)

file PDF, 501kB
Download

Publiczne Stanowisko (tłumaczenie na język polski Plik PDF)

file PDF, 559,8kB
Download

ang

file PDF, 258,5kB
Download

wersja angielska

file PDF, 167,7kB
Download

stanowisko

file PDF, 225,7kB
Download

pytania i odpowiedzi

file PDF, 778,6kB
Download

komunikat prasowy (plik PDF)

file PDF, 104kB
Download

wersja angielska  (plik PDF)

file PDF, 293,9kB
Download

Publiczne Stanowisko (plik PDF)

file PDF, 351,5kB
Download

Zmienione Wytyczne (plik PDF)

file PDF, 204,5kB
Download

pl

file PDF, 294kB
Download

wyniki analizy ujawnień (plik PDF)

file PDF, 299kB
Download

raport (plik PDF)

file PDF, 1,4MB
Download

wersja polskav (plik PDF)

file PDF, 115,3kB
Download

Publiczne Stanowisko

file PDF, 172,3kB
Download

komunikat prasowy

file PDF, 120kB
Download

pytania i odpowiedzi (plik PDF)

file PDF, 561,7kB
Download

wytyczne (plik PDF)

file PDF, 414,9kB
Download

wersja polska  (plik PDF)

file PDF, 510,4kB
Download

raport dot. wytycznych (plik PDF)

file PDF, 496,2kB
Download

2015-1607 press release - improve quality of disclosures in financial statements

file PDF, 88,5kB
Download
Sprawozdania z działalności KNF

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2018 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2017 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2016 r. Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansow...

Artykuł 6 listopada 2023

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2012 r.

file PDF, 8MB
Download

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2009 r.

file PDF, 3,3MB
Download

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2013 r.

file PDF, 5,6MB
Download

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2008 r.

file PDF, 2,6MB
Download

 

file PDF, 3,5MB
Download

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2010 r.

file PDF, 3,4MB
Download

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego w 2011 r.

file PDF, 3,5MB
Download

Sprawozdanie z działalności Komisji Nadzoru Finansowego za okres 19 września –31 grudnia 2006 r.

file PDF, 617,1kB
Download

Sprawozdanie KNF 2015

file PDF, 5,1MB
Download
Prawa obligatariusza - poradnik dla nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

Aktualności 16 sierpnia 2023

Prawa obligatariusza - poradnik dla nieprofesjonalnych uczestników rynku finansowego

file PDF, 2,9MB
Download