Wykaz nadzorowanych instrumentów finansowych, Art 11, Rozp. 1287/2006