Rejestr firm inwestycyjnych, którym cofnięto zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej z przyczyn, o których mowa w art. 167 ust. 1 pkt 1-3, 5 i 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

data aktualizacji 13 listopada 2018

1.  DOM MAKLERSKI IDM S.A.
W dniu 30 maja 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez Dom Maklerski IDM SA - szczegóły w komunikacie w sprawie cofnięcia zezwolenia Domowi Maklerskiemu IDM SA.


2.  First International Traders Dom Maklerski S.A.

W dniu 21 października 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez First International Traders Dom Maklerski SA - szczegóły w komunikacie z 237 posiedzenia KNF (pkt 3).


3.  AFORTI SECURITIES S.A.

W dniu 31 maja 2016 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez AFORTI SECURITIES SA - szczegóły w komunikacie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez AFORTI SECURITIES SA.


4. GRAVITON CAPITAL S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 31 stycznia 2017 r. (doręczoną w dniu 2 lutego 2017 r.)  cofnęła zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej przez GRAVITON CAPITAL S.A. - szczegóły w komunikacie w sprawie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez GRAVITON CAPITAL S.A.

 

5. HFT BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

W dniu 25 kwietnia 2017 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej przez HFT Brokers Dom Maklerski S.A. - szczegóły w komunikacie z 351 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 25 kwietnia 2017 r.

6.Dom Maklerski W Investments S.A.

W dniu 26 czerwca 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Domowi Maklerskiemu W Investments S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie z 396 posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 26 czerwca 2018 r.

7.POLSKI DOM MALERSKI S.A.

W dniu 8 listopada 2018 r. Komisja Nadzoru Finansowego podjęła decyzję o cofnięciu Polskiemu Domowi Maklerskiemu S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - szczegóły w komunikacie KNF w sprawie cofnięcia spółce Polski Dom Maklerski SA zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej oraz o nałożeniu kary pieniężnej