Zestawienie notyfikacji dotyczących działalności domów maklerskich poprzez oddział na terytoriach państw należących do EOG

data aktualizacji 18 czerwca 2017

L.p.Nazwa domu maklerskiegoNazwa kraju, w którym działalność domu maklerskiego została notyfikowana
 1.DOM MAKLERSKI BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SACzechy
 2.X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI SACzechy
Hiszpania
Niemcy
Słowacja
Rumunia
Francja 
Portugalia