Informacje o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub aneksu spółki w 2019 r.

data aktualizacji

Komisja zatwierdzając prospekt, stosownie do art. 2 lit. r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, weryfikuje, czy zawarte w nim informacje o emitencie oraz papierach wartościowych, będących przedmiotem oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym są kompletne, zrozumiałe i spójne. Zatwierdzając prospekt, Komisja nie weryfikuje ani nie zatwierdza modelu biznesowego emitenta, metod prowadzenia działalności gospodarczej oraz sposobu jej finansowania. 

W postępowaniu w sprawie zatwierdzenia prospektu ocenie nie podlega prawdziwość zawartych w tym prospekcie informacji, ani poziom ryzyka związanego z prowadzoną przez emitenta działalnością, oraz ryzyka inwestycyjnego związanego z nabyciem tych papierów wartościowych.

Lp.EmitentData zatwierdzenia prospektuTreść decyzjiStatystyka zakończonego postępowania
18 
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA (plik PDF)
05.11.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 5 (plik PDF)

statystyka postępowania (plik PDF)
17 
Sygnity SA (plik PDF)
16.10.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF) 
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 2 (plik PDF) 
statystyka postępowania (plik PDF)
16
Selvita CRO SA (plik PDF)
03.09.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia suplementu nr 1 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
15
Ultimate Games SA (plik PDF)
19.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
statystyka postępowania
14
Ferrum SA (plik PDF)
19.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
13
PCC Exol SA (plik PDF)
19.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF) 
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
12
Stalexport Autostrady SA (plik PDF)
19.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
11
INTERSPORT POLSKA SA (plik PDF)
19.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
10
Braster (plik PDF)
19.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 (plik PDF) 
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 (plik PDF) 
statystyka postępowania (plik PDF)
9
Kruk SA (plik PDF)
05.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
8
Pekao Bank Hipoteczny SA (plik PDF)
03.07.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
7
PCC Rokita SA (plik PDF)
06.06.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
6
PKO Bank Hipoteczny SA (plik PDF)
31.05.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
5
Pekao Bank Hipoteczny SA (plik PDF)
10.05.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
4
BoomBit SA (plik PDF)
05.04.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
3
PHARMENA SA (plik PDF)
19.03.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
2
HM Inwest SA (plik PDF)
28.01.2019 r.
decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)
1XTPL SA (plik PDF)
 25.01.2019 r.decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu (plik PDF)
statystyka postępowania (plik PDF)