Dokumenty dotyczące oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu 2014 - Komisja Nadzoru Finansowego