Informacje o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego lub aneksu funduszu inwestycyjnego zamkniętego w 2014 r. - Komisja Nadzoru Finansowego