Prospekty emisyjne funduszy inwestycyjnych zamkniętych w 2014 r.

data aktualizacji

Lp.Nazwa funduszuData zatwierdzenia prospektuTreść decyzji
4.icon_doc_pdf_small KBC Alokacji Sektorowych Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 5.09.2014 r.icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu  
3. icon_doc_pdf_small UniSystem Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 20.03.2014 r.icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 5.05.2014 r., zmienionego w dn. 21.05.2014 r. oraz 5.06.2014 r.
2. icon_doc_pdf_small Trigon Polskie Perły Fundusz Inwestycyjny Zamknięty 19.03.2014 r.icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 8.09.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 17.11.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 3.02.2015 r.
1.icon_doc_pdf_small PKO Strategii Obligacyjnych -fundusz inwestycyjny zamknięty29.01.2014 r.icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia prospektu

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 1 z dn. 4.04.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 2 z dn. 9.05.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 3 z dn. 9.06.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 4 z dn. 14.07.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 5 z dn. 18.08.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 6 z dn. 3.09.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 7 z dn. 30.09.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 8 z dn. 29.10.2014 r.

icon_doc_pdf_small decyzja w sprawie zatwierdzenia aneksu nr 9 z dn. 9.12.2014 r.