Dokumenty dotyczące oferty publicznej lub dopuszczenia do obrotu 2011 - Komisja Nadzoru Finansowego