Badanie ilościowe 2014

data aktualizacji 22 czerwca 2017

W ramach prowadzenia przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego działań mających na celu przygotowanie podmiotów sektora ubezpieczeniowego do wymogów systemu Wypłacalność II, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przeprowadził w II połowie 2014 r. wśród zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji badanie ilościowe (QIS2014).
Badanie ilościowe QIS2014 zostało przeprowadzone na podstawie metodyki zawartej w specyfikacji technicznej EIOPA dotyczącej zasad wyceny i wyznaczania wymogów kapitałowych w okresie przygotowawczym do Wypłacalności II oraz aneksie do ww. specyfikacji przygotowanym przez UKNF.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone według stanu na 31 grudnia 2013 roku.


Metodologia badania
 

icon_doc_pdf_small Specyfikacja techniczna EIOPA w okresie przygotowawczym
icon_doc_pdf_small Specyfikacja techniczna w okresie przygotowawczym (część I) (tłumaczenie na j. polski) 
icon_doc_pdf_small Aneks do specyfikacji technicznej
icon_doc_pdf_small  Kwestionariusz ilościowy  

W dniu 16 grudnia 2014 r., podczas 246. posiedzenia KNF, Komisja zapoznała się z informacją na temat wyników badania ilościowego QIS w sektorze ubezpieczeń za rok 2013.


icon_doc_pdf_small 
Wyniki badania ilościowego QIS w sektorze ubezpieczeń za rok 2013