Badanie ilościowe 2012

data aktualizacji 22 czerwca 2017

Realizując zadanie dotyczące przygotowania podmiotów rynku do prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej w systemie Wypłacalność II, Urząd Komisji Nadzoru Finansowego w II połowie 2012 r. przeprowadziła wśród zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji obowiązkowe badanie ilościowe.

Głównymi celami badania ilościowego były:

  • analiza poziomu wypłacalności poszczególnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji,
  • ocena stopnia przygotowania zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji do prowadzenia działalności wg zasad Wypłacalności II – wymogów ilościowych,
  • wypracowanie wspólnie przez zakłady i organ nadzoru standardów/wytycznych dla wymogów ilościowych obowiązujących w systemie Wypłacalność II.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego przygotował specyfikację techniczną badania wraz z kwestionariuszem ilościowym w oparciu o regulacje zawarte w dyrektywie Wypłacalność II, projekt dyrektywy Omnibus II, projekt aktu delegowanego do dyrektywy przygotowywanego przez Komisję Europejską oraz projekty standardów technicznych i wytycznych przygotowywanych przez EIOPA.

Badanie ilościowe zostało przeprowadzone według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Harmonogram badania był następujący:

  • przeprowadzenie w terminie do 17 października br. badania ilościowego z możliwością stosowania dodatkowych uproszczeń i przybliżeń,
  • organizacja, od czwartego kwartału 2012 r., cyklu tematycznych spotkań organu nadzoru z zakładami ubezpieczeń i zakładami reasekuracji w celu wspólnego wypracowania standardów/wytycznych dla wymogów ilościowych obowiązujących w systemie Wypłacalność II,
  • przeprowadzenie w II półroczu  2013 r. badania ilościowego na podstawie wypracowanej z rynkiem metodyki.


Metodologia badania 

icon_doc_pdf_small Specyfikacja techniczna badania
icon_doc_pdf_small Kwestionariusz ilościowy wraz z parametrami  


Dodatkowe materiały 

icon_doc_pdf_small ”Wyznaczanie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w systemie Wypłacalność II”, prezentacja CEDUR, wygłoszona w dn. 27 października i 8 listopada 2011 r.
icon_doc_pdf_small ”Wyznaczanie środków własnych w systemie Wypłacalność II”, prezentacja CEDUR, wygłoszona w dn. 7 grudnia 2011 r.
icon_doc_pdf_small ”Formuła standardowa kapitałowego wymogu wypłacalności SCR w systemie Wypłacalność II”, prezentacja CEDUR, wygłoszona w dn. 26-27 kwietnia 2012 r.


W dniu 3 września 2012 roku odbyło się spotkanie inauguracyjne poświęcone obowiązkowemu badaniu ilościowemu. Podczas spotkania zostały przedstawione następujące tematy: aktualny stan prac w projekcie „Wypłacalność II”, organizacja badania, kwestionariusz ilościowy, wybrane zagadnienia ze specyfikacji technicznej, uproszczenia możliwe do zastosowania w pierwszym badaniu.

icon_doc_pdf_small Prezentacja ze spotkania inauguracyjnego