Strukturyzowane produkty inwestycyjne (packaged retail investment products)

data aktualizacji 05 czerwca 2017

Akty projektowane

Propozycja rozporządzenia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych

icon_doc_pdf_smallwersja angielska


Analizy i sprawozdania

Study on the costs and benefits of potential changes to distribution rules for insurance investment products and other non-MIFID PRIPs

icon_doc_pdf_small wersja angielska

Update on Commission work on Packaged Retail Investment Products (PRIPs) (16.12.2009)

icon_doc_pdf_small wersja angielska

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach (30.04.2009)

icon_doc_pdf_small wersja polska
icon_doc_pdf_small wersja angielska