Strukturyzowane produkty inwestycyjne

data aktualizacji

Akty projektowane

Propozycja rozporządzenia w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących produktów inwestycyjnych

Analizy i sprawozdania

Study on the costs and benefits of potential changes to distribution rules for insurance investment products and other non-MIFID PRIPs 

Update on Commission work on Packaged Retail Investment Products (PRIPs) (16.12.2009)

Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detalicznych produktów inwestycyjnych w pakietach (30.04.2009)