Program Środki Przejściowe 2006 – Rezerwa Elastyczna: projekty uproszczonej współpracy bliźniaczej z włoskim i austriackim organem nadzoru

data aktualizacji

UKNF zrealizował w pełnym zakresie następujące dwa projekty uproszczonej współpracy bliźniaczej z włoskim i austriackim organem nadzoru w ramach alokacji programu Środki Przejściowe 2006: