Prawnik w Zespole Nadzoru i Analiz Prawnych Departamentu Spółek Publicznych DSP/06/2022

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje prawnika na stanowisko Prawnik w Zespole Nadzoru i Analiz Prawnych Departamentu Spółek Publicznych
(Warszawa/pełny etat)


Główne obowiązki:

 • monitorowanie przebiegu ofert publicznych papierów wartościowych, w tym zgodności z przepisami w zakresie prowadzenia reklamy odnoszącej się do oferty publicznej 
 • prowadzenie postępowań administracyjnych min. w sprawach o naruszenie prawa w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie lub wprowadzenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym lub prowadzeniem reklamy oferty publicznej
 • prowadzenie postępowań administracyjnych min. w sprawach o wyrażenie zgody na opóźnienie informacji poufnych dla emitentów będących instytucją kredytową lub instytucją finansową
 • prowadzenie postępowań administracyjnych min. w sprawach o wydawanie zezwolenia na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu
 • opiniowanie projektów aktów normatywnych i współuczestniczenie w przygotowaniu projektów rozwiązań legislacyjnych
 • przygotowywanie stanowisk i odpowiedzi na zapytania w sprawach związanych ze stosowaniem przepisów dotyczących spółek publicznych

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie prawnicze 
 • co najmniej 3 letnie doświadczenie na stanowisku prawniczym w podmiotach prowadzących działalność w obszarze rynku finansowego
 • dobra znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego oraz znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2

Wymagania pożądane:

 • uprawnienia do samodzielnego wykonywania zawodu radcy prawnego

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 • świetną atmosferę pracy
 • pracę w wyjątkowym zespole specjalistów
 • zdobycie i wymianę doświadczeń w środowisku ekspertów 
 • dostęp do licznych szkoleń, możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji 
 • możliwość dofinansowania kosztów studiów 
 • atrakcyjny pakiet socjalny (m.in. prywatna opieka medyczna, dofinansowanie zajęć sportowych, kafeteryjny system benefitów, dofinansowanie do wypoczynku, dofinansowanie wakacji dzieci, owoce, PPK 4%) 
 • pracę w atrakcyjnej lokalizacji 
 • nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy
 • elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy, pozwalający zachować work-life balance
Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem odnośnika Aplikuj.