Specjalista w Zespole Wsparcia Nadzoru Analitycznego i Współpracy Wielostronnej DBK/03/2021

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko
Specjalisty
w Zespole Wsparcia Nadzoru Analitycznego i Współpracy Wielostronnej
w Departamencie Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej
(Warszawa / pełny etat)

Główne zadania:

 • wspomaganie zespołu w obszarach regulacyjnych i prawnych sektora bankowego, w szczególności dotyczących innowacji finansowych, otwartej bankowości oraz usług płatniczych (PSD2),
 • analiza i opiniowanie dokumentów i materiałów opracowywanych przez krajowe i zagraniczne instytucje w odniesieniu do problematyki i stosowanych standardów nadzoru analitycznego w celu doskonalenia procesu analizy ryzyka występującego w działalności banków,
 • opracowywanie regulacji wewnętrznych związanych z zadaniami Departamentu, 
 • opiniowanie regulacji wewnętrznych, dokumentów zewnętrznych, projektów i opracowań krajowych i zagranicznych,
 • przygotowywanie stanowisk, interpretacji i wytycznych nadzorczych,
 • przygotowywanie projektów pism w sprawach leżących w zakresie zadań Zespołu,
 • udział w pracach grup roboczych i komitetów organizacji międzynarodowych oraz europejskich organów nadzoru w zakresie prac dotyczących banków. 
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe, magisterskie, preferowane kierunki: prawo, ekonomia, finanse i bankowość,
 • min. roczne doświadczenie w pracy w sektorze finansowym lub firmie doradczej, znajomość zagadnień ekonomicznych i finansowych, w tym zasad funkcjonowania rynku finansowego oraz banków,
 • znajomość przepisów prawa i regulacji ostrożnościowych dotyczących sektora bankowego w Polsce,
 • znajomość przepisów ustawy o usługach płatniczych i Dyrektywy PSDII,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność analizowania i interpretowania przepisów prawnych,
 • komunikatywność oraz łatwość wyrażania myśli w mowie  i  piśmie,
 • umiejętność pracy zespołowej.
Dodatkowe atuty:
 • znajomość Dyrektywy CRD oraz Rozporządzenia CRR, znajomość Dyrektywy MIFID II,
 • znajomość zagadnień dotyczących ryzyka związanego z obszarami technologii informacyjnej i cyberbezpieczeństwa.
Oferujemy:
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w niepowtarzalnych na rynku projektach i inspirujących szkoleniach,
 • atrakcyjny pakiet benefitów (m.in. opieka medyczna, kafeteryjny program MyBenefit, dofinansowanie do wypoczynku i inne),
 • realizację interesujących projektów analitycznych,
 • możliwość udziału w pracach w międzynarodowych nadzorczych grupach roboczych,
 • przyjazną atmosferę pracy,
 • dogodną lokalizację biura w ścisłym centrum miasta,
 • nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy. (a obecnie pracę zdalną),
 • elastyczne godziny rozpoczęcia i zakańczania pracy.
Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem odnośnika:
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata. Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.