Specjalista w zakresie ostrożnościowych regulacji bankowych w Departamencie Rozwoju Regulacji DRR/01/2021

data aktualizacji

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko specjalisty w zakresie ostrożnościowych regulacji bankowych w Departamencie Rozwoju Regulacji
(Warszawa/umowa na zastępstwo)
Główne zadania na stanowisku:
 • przygotowywanie i opiniowanie projektów regulacji ostrożnościowych dla banków, instytucji płatniczych i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • opiniowanie procedur wewnętrznych w ww. podmiotach pod kątem zgodności z regulacjami ostrożnościowymi,
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi UKNF oraz podmiotami zewnętrznymi w zakresie wyjaśniania wątpliwości dotyczących regulacji dla ww. podmiotów,
 • udział w pracach instytucji międzynarodowych (EBA) w zakresie regulacji bankowych,
 • wspomaganie zespołu w realizacji innych zadań.
Od kandydata oczekiwane są:
 • wykształcenie wyższe, preferowane w zakresie ekonomii, finansów, prawa, matematyki lub w dziedzinach pokrewnych,
 • co najmniej roczny staż pracy w instytucjach bankowych lub firmach audytorskich z preferencją obszaru zarządzania ryzykiem,
 • wiedza nt. ryzyka występującego w działalności bankowej oraz sposobów jego ograniczania,
 • przekrojowa ogólna znajomość regulacji bankowych lub znajomość co najmniej jednego obszaru oraz regulacji bankowych w tym obszarze spośród: ryzyko rynkowe, ryzyko płynności, ryzyko koncentracji, fundusze własne, bufory kapitałowe, MREL, restrukturyzacja i uporządkowana likwidacja, listy zastawne i bankowość hipoteczna, ryzyko kredytowe ekspozycji detalicznych, współczynnik dźwigni, PSD2, outsourcing bankowy,
 • umiejętność analizy złożonych tekstów prawnych i regulacyjnych oraz precyzyjnego formułowania wniosków,
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • dokładność i systematyczność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • komunikatywność,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie.
Dodatkowe atuty:
 • znajomość któregoś z pozostałych ww. obszarów oraz regulacji obowiązujących banki w tym obszarze, 
 • certyfikaty poświadczające kwalifikacje zawodowe: FRM, PRM, CFA.
Oferujemy:
 • umowę na zastępstwo do 31.12.2021,
 • ciekawą pracę w dynamicznym zespole specjalistów, w tym możliwość uczestnictwa w pracach gremiów międzynarodowych,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez uczestnictwo w szkoleniach,
 • dostęp do unikalnej wiedzy i kompetencji, 
 • bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, kafeteryjny program MyBenefit, dofinansowanie do wypoczynku i inne),
 • elastyczny czas rozpoczęcia i kończenia dnia pracy,
 • dogodną lokalizację biura w ścisłym centrum miasta,
 • nowoczesne, ergonomiczne miejsce pracy.
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim  za pośrednictwem odnośnika.
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata. Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.