Specjalista w Zespole Zarządzania i Obsługi Nieruchomości w Departamencie Administracji DAD/05/2019

data aktualizacji 05 grudnia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje osób do pracy na stanowisko Specjalista w Zespole Zarządzania i Obsługi Nieruchomości w Departamencie Administracji
(Warszawa/pełny etat)

Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należeć:

 • nadzór nad realizacją umów z podmiotami zewnętrznymi w zakresie objętym odpowiedzialnością,
 • realizacja różnych zakupów i dostaw w zakresie objętym odpowiedzialnością (przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia, uczestniczenie w pracach komisji przetargowych),
 • planowanie, realizacja i monitoring procesu relokacji pracowników,
 • prowadzenie i aktualizowanie zestawień pomieszczeń oraz stanowisk pracy w lokalizacjach UKNF pod kątem zapotrzebowania pracowników,
 • administrowanie umowami najmu powierzchni biurowych zawieranymi na rzecz Urzędu Komisji,
 • dbałość o stan techniczny i estetykę budynków, parkingów i terenów przyległych,
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych i prawnych oraz przeprowadzanie okresowych inwentaryzacji,
 • opis merytoryczny faktur wystawionych UKNF przez Wykonawców na podstawie zawartych umów w zakresie objętym odpowiedzialnością,
 • opiniowanie oraz przygotowywanie pism, korespondencji i dokumentów w prowadzonych przez siebie sprawach.

Od kandydata do pracy na oferowanym stanowisku oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub średniego,
 • biegłej obsługi komputera, pakietu MS Office oraz innych urządzeń biurowych,
 • praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania nieruchomościami,
 • doświadczenia zawodowego w administracji,
 • bardzo dobrej organizacji pracy,
 • komunikatywności, otwartości, dynamizmu, inicjatywy i zaangażowania w działaniu,
 • umiejętności pracy pod presją czasu i w warunkach stresu.

Dodatkowe atuty:

 • znajomość procedury przetargowej i ustawy o zamówieniach publicznych,

Oferujemy:

 • zatrudnienie na pełny etat w oparciu o umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • pracę w wyjątkowym zespole ekspertów oraz świetną atmosferę,
 • atrakcyjny pakiet socjalny.
 • dogodną lokalizację biura w ścisłym centrum miasta.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim klikając poniżej przycisk
APLIKUJ
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.