Radca Prawny w Departamencie Postępowań DPS/08/2019

data aktualizacji 07 czerwca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko: Radca Prawny w Departamencie Postępowań

(Warszawa/pełny etat)


Główne obowiązki:
 • prowadzenie postępowań sprawdzających i wyjaśniających,
 • projektowanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych, w tym z wniosku o ponowne rozpatrzenie spraw dotyczących  naruszeń przepisów prawa rynku finansowego,  przesłuchań świadków i stron oraz odbieranie wyjaśnień,
 • występowanie w charakterze świadka przed organami ścigania i sądami powszechnymi,
 • sporządzanie projektów postanowień, decyzji, zarządzeń, uchwał, opinii, analiz i opracowań tematycznych,
 • prowadzenie akt poszczególnych spraw,
 • redagowanie innych pism w powierzonych sprawach,
 • współpraca pomiędzy jednostkami Urzędu.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie prawnicze,
 • znajomość regulacji prawnych rynku finansowego, zarówno krajowych jak i unijnych,
 • znajomość struktury rynku finansowego i rozumienie zasad działania,
 • umiejętność i rzetelność wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • umiejętność samodzielnego i sprawnego organizowania czasu pracy, wyznaczania priorytetów, celów i terminowej realizacji zadań,
 • zdolność analizy informacji i syntezy wniosków,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • praktyczna znajomość procedury administracyjnej,
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • wprowadzenie przez doświadczoną kadrę w problematykę zadań Departamentu i Urzędu,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • atrakcyjny pakiet socjalny,
 • pracę w dogodnej lokalizacji w centrum miasta

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl  z dopiskiem w tytule maila: ##DPS/08/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF