Specjalista/Główny Specjalista w Zespole ds. Nadzoru i Analiz Prawnych w Departamencie Spółek Publicznych

data aktualizacji 23 maja 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko Specjalisty/Głównego Specjalisty w Zespole ds. Nadzoru i Analiz Prawnych w Departamencie Spółek Publicznych

(Warszawa/pełny etat)


Główne obowiązki:

 • prowadzenie spraw związanych z rozpatrywaniem wniosków o zatwierdzenie prospektów emisyjnych oraz innych dokumentów ofertowych a także aneksów do prospektów emisyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnych,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z naruszeniem prawa w związku z ofertą publiczną lub ubieganiem się o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie – prawnicze,
 • dobra znajomość procedury administracyjnej,
 • dobra znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem rynku kapitałowego,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • samodzielność oraz poczucie odpowiedzialności za realizowane zadania,
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność zarządzania czasem i priorytetami.

Wymagania pożądane:

 • znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego i kodeksu spółek handlowych (ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonowania spółek akcyjnych).

Dodatkowe atuty:

 • uprawnienia radcy prawnego,
 • wykształcenie uzupełniające na kierunku związanym z rynkiem finansowym. 

Oferujemy:

 • umowę o pracę, 
 • pracę w państwowej instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl  z dopiskiem w tytule maila: ##DSP/03/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF