Stanowisko starszy/główny specjalista w zakresie kierowania projektami w Departamencie Informatyki

data aktualizacji 09 maja 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko starszy/główny specjalista w zakresie kierowania projektami w Departamencie Informatyki
(Warszawa/cały etat)

Główne obowiązki:

 • realizacja analizy wykonalności oraz przygotowywania dokumentów w fazie inicjacji projektu;
 • nadzór nad terminowością, jakością i budżetem realizacji, przygotowywanie raportów z przebiegu realizacji projektu;
 • planowanie i koordynacja pracy zespołu, ustalanie priorytetów, zarządzanie ryzykiem i zmianami w projekcie;
 • udział w procesie zakupowym;
 • przygotowanie i weryfikacja umów;
 • zarządzanie dokumentacją w trakcie realizacji inwestycji oraz dokumentacją powykonawczą;
 • bieżące raportowanie postępów prac prowadzonego projektu oraz odpowiedzialność za jakość i terminowość realizacji projektu;
 • utrzymanie dialogu między pracownikami, wykonawcami i klientem biznesowym;
 • współpraca z podwykonawcami (uzgodnienia specyfikacji oraz budżetów, pilnowanie terminów, nadzór, weryfikacja zgodności ukończonego projektu z jego założeniami);
 • dbanie o wysoką jakość dostarczanych projektów oraz o zgodność z pierwotnymi założeniami.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie: wyższe, informatyczne lub pokrewne;
 • język angielski na poziomie B2 w mowie i piśmie;
 • doświadczenie: minimum 2 lata w pracy na stanowisku związanym z realizacją projektów IT;
 • odporność na stres;
 • umiejętność kompleksowego podejścia do powierzonych zadań;
 • wysoka komunikatywność;
 • umiejętność organizacji pracy własnej i zespołu;
 • praktyczna znajomość metodyk projektowych;
 • ogólna znajomości zagadnień technicznych związanych z produkcją oprogramowania oraz infrastrukturą IT;
 • praktyczna znajomość narzędzi MS Office;
 • praktyczna umiejętność tworzenia projektów umów oraz dokumentów zakupowych na wdrożenia informatyczne i dostawy infrastruktury IT (sprzęt i licencje);
 • podstawowa znajomość obowiązującej ustawy o zamówieniach publicznych;
 • umiejętność planowania projektu (cel biznesowy projektu, mierniki sukcesu, zakres prac, zasoby, budżet, harmonogram) – karta projektu i inne dokumenty projektowe;
 • umiejętność czytania notacji UML,
 • umiejętności analityczne.

Wymagania pożądane:

 • certyfikat z metodyk zarządzania,
 • znajomość merytoryki w obszarach: bankowym, finansowym lub ubezpieczeniowym,
 • doświadczenie w prowadzeniu analiz biznesowych,
 • doświadczenie w projektowaniu systemów informatycznych,
 • doświadczenie zawodowe w lub dla branży finansowej, a w szczególności dla sektora bankowego.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • udział w ciekawych projektach,
 • dofinansowanie do świadczeń socjalnych.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

CV w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIT/02/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF