Stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty w Departamencie Administracji

data aktualizacji 30 kwietnia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na  stanowisko starszego specjalisty/głównego specjalisty w Departamencie Administracji

Warszawa/ pełny etat


Do obowiązków zatrudnionej osoby będzie należeć:

 • realizacja potrzeb Urzędu w zakresie dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i usług, zgodnie z obowiązującymi umowami,
 • opracowywanie potrzeb prac inwestycyjnych, remontowych, modernizacyjnych i konserwacyjnych,
 • nadzór nad dbałością o stan techniczny budynków UKNF,
 • koordynowanie zadań i nadzór nad jakością usług świadczonych przez firmy zewnętrzne na rzecz UKNF,
 • monitorowanie wykonywania postanowień umów zawartych przez Urząd,
 • realizacja potrzeb Urzędu w obszarze logistyczno-administracyjnym,
 • nadzór nad realizacją zadań w zakresie BHP i ochrony przeciwpożarowej,
 • przygotowywanie opisów przedmiotu zamówienia,
 • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
 • nadzór nad ewidencją środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych UKNF,
 • koordynacja prac kancelarii ogólnej oraz organizowanie obiegu dokumentów.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie,
 • biegła obsługa komputera (MS Office) oraz innych urządzeń biurowych (np. faks, ksero),
 • doświadczenie zawodowe w obszarze logistyki i administracji,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • zaangażowanie, przedsiębiorczość i dyspozycyjność,
 • umiejętność pracy pod presją czasu i warunkach stresu.

Dodatkowe atuty:

 • znajomość programów dot. planowania zasobów przedsiębiorstwa,
 • znajomość procedury przetargowej i ustawy o zamówieniach publicznych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

CV w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DAD/02/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF