Stanowiska kierujących zespołami w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

data aktualizacji 29 kwietnia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowiska kierujących zespołami w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • kierowanie zespołem pracowników odpowiadających za nadzór/kontrolę nad sektorem towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz pozostałymi podmiotami znajdującymi się we właściwości merytorycznej Departamentu,
 • inicjowanie i nadzorowanie czynności kontrolnych/nadzorczych w stosunku do podmiotów znajdujących się we właściwości merytorycznej Departamentu,
 • wyznaczanie celów i zadań podległym pracownikom i rozliczanie ich z wyników,
 • zarządzanie, motywowanie i dbałość o rozwój podległych pracowników.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, prawa i pokrewne;
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • umiejętność planowania, podejmowania decyzji,
 • umiejętność rozwiązywania problemów,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji.

Dodatkowe atuty:

 • co najmniej 2 letnie doświadczenie kierownicze w instytucji finansowej podlegającej nadzorowi KNF,
 • znajomość przepisów regulujących działalność towarzystw i funduszy inwestycyjnych,
 • dokumenty potwierdzające doświadczenie i umiejętności, takie jak: referencje, certyfikaty, przebyte szkolenia itp.,
 • zainteresowanie rynkiem kapitałowym.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl  z dopiskiem w tytule maila: ##DFF/03/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF