Stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. rachunkowo-finansowych w Wydziale Analityczno-Rachunkowymi w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych

data aktualizacji 07 marca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko od specjalisty do głównego specjalisty ds. rachunkowo-finansowych w Wydziale Analityczno-Rachunkowymi w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń w zakresie wyceny aktywów (w tym instrumentów finansowych) i pasywów oraz sporządzania sprawozdań finansowych,
 • opracowanie raportu z przeprowadzonej kontroli (protokół kontroli) oraz rekomendacji (zalecenia).

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku matematyka finansowa, rachunkowość, ekonometria,
 • wiedza na temat metod wyceny aktywów i pasywów dla celów rachunkowości oraz aktywów i zobowiązań dla celów wypłacalności,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie wyceny instrumentów finansowych,
 • znajomość zagadnień związanych z Wypłacalność II,
 • bardzo dobra znajomość matematyki finansowej i rachunkowości,
 • znajomość pakietu MS Office (Excel, Access),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, 
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie, inicjatywa i samodzielność w działaniu.

Wymagania pożądane:

 • dobra znajomość przepisów prawa dotyczących wymogów wynikających z Wypłacalność II,
 • uprawnienia biegłego rewidenta, ACCA, lub w trakcie zdawania egzaminów,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze tworzenia lub weryfikacji modeli wyceny instrumentów finansowych, zdobyte w podmiotach rynku finansowego lub firmach tworzących modele.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kontrolach zakładów ubezpieczeń / reasekuracji oraz podnoszenia kwalifikacji w ramach prowadzonych szkoleń,
 • ciekawą pracę w zespole specjalistów w instytucji nadzorującej rynek finansowy w Polsce,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIU/06/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.