Stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym

data aktualizacji 05 marca 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko radcy prawnego w Departamencie Prawnym
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • analiza przepisów i ocena prawidłowości wdrażania procesów i stosowanych praktyk w bankach, spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych i instytucjach płatniczych, opracowywanie opinii, wniosków oraz analiz na temat zarządzania oraz opracowywania i wprowadzania produktów bankowych, stosowania sankcji wobec podmiotów nadzorowanych.

Wymagania konieczne:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w banku, kancelarii prawnej obsługującej instytucje finansowe lub w firmie doradczej w zakresie wprowadzania w instytucji finansowej procesów i wymogów regulacyjnych CRR, MIFID,
 • wiedza na temat funkcjonowania produktów finansowych przez cały okres życia produktu,
 • doświadczenie w zakresie reprezentowania strony w sporach, mediacjach, ugodach i renegocjacjach umów między bankiem a klientem, 
 • znajomość zagadnień związanych z rachunkowością,
 • kierowanie projektem/zespołem projektowym,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, 
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie, inicjatywa i samodzielność w działaniu.

Wymagania pożądane:

 • praktyka w zakresie rachunkowości, doradztwa podatkowego, audytu,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze windykacji, zdobyte w podmiotach rynku finansowego.

Oferujemy: 

 • umowę o pracę;
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DPP/04/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.