DFF/02/2019 Stanowisko od starszego specjalisty do eksperta w Wydziale Regulacji w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych

data aktualizacji 13 sierpnia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów do pracy na stanowisko od starszego specjalisty do eksperta w Wydziale Regulacji w Departamencie Funduszy Inwestycyjnych i Funduszy Emerytalnych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • udział w pracach związanych z tworzeniem regulacji oraz innych standardów nadzorczych, na poziomie krajowym, UE jak i międzynarodowym, dotyczących działalności towarzystw funduszy inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów z rynku zbiorowego inwestowania,
 • udział w pracach instytucji UE oraz międzynarodowych (m.in. ESMA) dotyczących instytucji zbiorowego inwestowania,
 • sporządzanie opinii odnośnie stosowania regulacji dotyczących instytucji zbiorowego inwestowania,
 • analiza zawiadomień dotyczących działalności transgranicznej podmiotów z rynku zbiorowego inwestowania.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe, magisterskie, preferowane o profilu prawniczym, ekonomicznym lub finansowym,
 • znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego, w tym regulacji krajowych oraz unijnych dotyczących instytucji zbiorowego inwestowania,
 • znajomość prawa cywilnego i prawa handlowego,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, w tym w zakresie terminologii z zakresu rynku finansowego,
 • umiejętność analizy i syntezy informacji, w tym przepisów prawa,
 • komunikatywność, w tym swoboda wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • samodzielność i dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy pod presją czasu.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z rynkiem kapitałowym, w tym instytucjami zbiorowego inwestowania,
 • doświadczenie zawodowe w instytucjach rynku finansowego,
 • doświadczenie w pracy o charakterze regulacyjnym,
 • ukończona aplikacja radcowska lub adwokacka,
 • odbyte kursy i szkolenia z zakresu rynku finansowego,
 • doświadczenie w zakresie wystąpień publicznych oraz prezentacji analiz,
 • znajomość innych niż język angielski języków urzędowych państw UE.

Oferujemy:

 • pracę w instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
Aplikacje zawierające CV w języku polskim proszę składać za pośrednictwem poniższego odnośnika do aplikacji
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.