Stanowisko starszego referenta / specjalisty w Wydziale Nadzoru Finansowego Departamentu Firm Inwestycyjnych

data aktualizacji 11 lutego 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko starszego referenta / specjalisty w Wydziale Nadzoru Finansowego Departamentu Firm Inwestycyjnych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • nadzór ostrożnościowy nad domami maklerskimi,
 • realizacja zadań w zakresie Badania i Oceny Nadzorczej domów maklerskich,
 • nadzór nad przestrzeganiem wymogów kapitałowych przez domy maklerskie,
 • analiza sprawozdań i raportów przesyłanych przez domy maklerskie,
 • analiza ekonomiczna wniosków podmiotów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe w zakresie ekonomii, finansów, prawa i pokrewne;
 • znajomość rachunkowości i analizy finansowej,
 • biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • biegła znajomość pakietu MS Office,
 • doskonałe umiejętności analityczne,
 • zdolność szybkiego uczenia się i chęć rozwoju,
 • samodzielność, zaangażowanie w pracę,
 • bardzo dobra organizacja pracy,
 • umiejętność pracy w zespole i skutecznej komunikacji.

Wymagania pożądane:

 • znajomość struktury przepisów pakietu MiFID II,
 • znajomość przepisów Rozporządzenia 2017/565 z dnia 25.04.2016 r. oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych, banków, o których mowa w art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, i banków powierniczych,
 • znajomość Dyrektywy CRD oraz Rozporządzenia CRR,
 • doświadczenie zawodowe nabyte w instytucji rynku finansowego,
 • zainteresowanie rynkiem kapitałowym.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIF/03/2019##

Kontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.