Stanowisko referenta/specjalisty w Wydziale Nadzoru nad Obrotem Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu

data aktualizacji 29 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko referenta/specjalisty w Wydziale Nadzoru nad Obrotem Departamentu Infrastruktury Rynku Kapitałowego i Nadzoru Obrotu
(Warszawa / pełny etat)

Główne obowiązki:

 • analiza zleceń i transakcji giełdowych oraz otoczenia informacyjnego emitentów,
 • prowadzenie postępowań sprawdzających w zakresie zgodności działań uczestników rynku z przepisami prawa,
 • wykrywanie przestępstw i nadużyć w obrocie instrumentami finansowymi,
 • realizacja zadań nałożonych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego,
 • sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem przez uczestników rynku kapitałowego obowiązków wynikających z Rozporządzenia EMIR w zakresie kontrahentów niefinansowych.
Wymagania konieczne:
 • ukończone studia o profilu ekonomicznym, finansowym lub nauki ścisłe,
 • bardzo dobra znajomość zasad obrotu instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość MS Office,
 • zdolności analityczne,
 • silna motywacja i zaangażowanie,
 • samodzielność.
Wymagania pożądane:
 • licencja maklera papierów wartościowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • kreatywność,
 • znajomość środowiska Business Objects.
Oferujemy:
 •  umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.
Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać do dnia 12 lutego 2019 roku w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DIR/01/2019##
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF