Stanowisko referenta/starszego referenta ds. aktuarialnych w Wydziale Oceny Modeli w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych

data aktualizacji 23 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko referenta/starszego referenta ds. aktuarialnych w Wydziale Oceny Modeli w Departamencie Inspekcji Ubezpieczeniowych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • prowadzenie prac związanych z analizą i oceną stosowanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji modeli do wyceny rezerw techniczno-ubezpieczeniowych oraz modeli wewnętrznych służących do wyznaczania kapitałowego wymogu wypłacalności, również poprzez uczestnictwo
  w inspekcjach,
 • opracowywanie wniosków, analiz oraz raportów w zakresie stosowanych przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji modeli.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub ostatni rok studiów na kierunku matematyka ubezpieczeniowa, matematyka finansowa, statystyka, ekonometria,
 • bardzo dobra znajomość rachunku prawdopodobieństwa i statystyki, matematyki finansowej i matematyki ubezpieczeniowej,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, Access),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, 
 • umiejętność logicznego myślenia i wyciągania wniosków, 
 • wysoka kultura osobista i umiejętność pracy w zespole, 
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie, inicjatywa i samodzielność w działaniu.

Wymagania pożądane:

 • zdana całość lub część egzaminów aktuarialnych,
 • umiejętność programowania w C++, VBA, znajomość pakietu R,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w zakładzie ubezpieczeń / reasekuracji lub firmie audytorskiej lub firmie doradczej,
 • znajomość zagadnień związanych z Wypłacalność II.
Oferujemy:
 • możliwość rozwoju zawodowego poprzez uczestnictwo w kontrolach zakładów ubezpieczeń / reasekuracji oraz podnoszenia kwalifikacji w ramach prowadzonych szkoleń,
 • ciekawą pracę w zespole specjalistów w instytucji nadzorującej rynek finansowy w Polsce,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.
CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIU/03/2019##
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.
Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.