Stanowisko specjalistyczne w Wydziale Metodyki Wymogów Kapitałowych i Analizy Ryzyka w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk

data aktualizacji 23 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalistyczne w Wydziale Metodyki Wymogów Kapitałowych i Analizy Ryzyka w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk
(Warszawa/umowa w celu zastępstwa)

Główne obowiązki:

 • analiza ryzyka występującego w działalności zakładów ubezpieczeń oraz metod jego ograniczania,
 • opracowywanie raportów o działalności zakładów ubezpieczeń pod kątem ryzyka ponoszonego przez te podmioty,
 • weryfikacja obliczeń kapitałowego wymogu wypłacalności przez zakłady ubezpieczeń,
 • udział w pracach w grupach roboczych EIOPA dotyczących wymogów kapitałowych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie lub ostatni rok studiów na kierunku finanse, ekonometria, statystyka, matematyka ubezpieczeniowa lub finansowa,
 • znajomość zagadnień związanych z analizą finansową, w szczególności w zakresie ryzyka rynkowego,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
 • zdolność analitycznego i logicznego myślenia i wyciągania wniosków,
 • umiejętność pracy w zespole.
Wymagania pożądane:
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego/finansowego i orientacja w bieżących wydarzeniach na rynku finansowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki ryzyka rynkowego,
 • znajomość zagadnień związanych z systemem Wypłacalność II.
Oferujemy: 
 • pracę w zespole specjalistów,
 • uczestnictwo w międzynarodowych spotkaniach nadzorców,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę.
Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.
Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DNM/02/2019##
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 
Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata.
Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.