Stanowisko specjalisty/głównego specjalisty w zakresie nadzoru nad agentami i brokerami ubezpieczeniowymi w Wydziale Wsparcia Prawnego w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk

data aktualizacji 23 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalisty/głównego specjalisty w zakresie nadzoru nad agentami i brokerami ubezpieczeniowymi w Wydziale Wsparcia Prawnego w Departamencie Nadzoru Ubezpieczeniowego i Monitorowania Ryzyk
(Warszawa / pełny etat)

Główne obowiązki:

 • prowadzenie kontroli brokerów i agentów ubezpieczeniowych w zakresie zgodności ich działalności z przepisami prawa,
 • prowadzenie kontroli działalności i stanu majątkowego zakładów ubezpieczeń,
 • opracowanie raportu z przeprowadzonej kontroli (protokół kontroli) oraz rekomendacji /zaleceń.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe,
 • znajomość rynku ubezpieczeń,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Word, Excel, Access),
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie.

Wymagania pożądane:

 • znajomość konstrukcji produktów ubezpieczeniowych, 
 • inicjatywa i samodzielność w działaniu,
 • dokładność i systematyczność,
 • zdany egzamin przed Komisją Egzaminacyjną dla Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy jako pośrednik ubezpieczeniowy.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • pracę w państwowej instytucji nadzorującej rynek finansowy,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DNM/01/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.