Stanowiska specjalistyczne ds. oceny ryzyka w Wydziale Oceny Ryzyka i Walidacji Nadzorczej w Departamencie Inspekcji Bankowych

data aktualizacji 11 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowiska specjalistyczne ds. oceny ryzyka w Wydziale Oceny Ryzyka i Walidacji Nadzorczej w Departamencie Inspekcji Bankowych
(Warszawa/ pełny etat)

Główne obowiązki:

 • walidacja nadzorcza metod wewnętrznych wykorzystywanych na potrzeby obliczania wymogów kapitałowych z tytułu ryzyka kredytowego (IRB) i ryzyka operacyjnego (AMA),
 • ocena modeli ryzyka kredytowego, rynkowego, płynności stosowanych przez instytucje finansowe,
 • ocena rozwiązań banków w zakresie zarządzania ryzykiem modeli,
 • udział w działaniach inspekcyjnych w siedzibach podmiotów nadzorowanych,
 • przygotowywanie standardów w zakresie zarządzania modelami w instytucjach finansowych.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie w dyscyplinie ilościowej (matematyka, statystyka, ekonometria, fizyka),
 • znajomość przepisów prawa dotyczących wymogów wynikających z Bazylei II / Bazylei III oraz umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • doświadczenie w pracy w banku lub firmie konsultingowej lub jednej z instytucji sieci bezpieczeństwa finansowego w zakresie zarządzania ryzykiem, z uwzględnieniem aspektów modelowania,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków,
 • umiejętności interpersonalne, komunikatywność oraz łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • inicjatywa, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się anglojęzycznymi tekstami oraz komunikację w zakresie wykonywanych obowiązków.

Wymagania pożądane: 

 • doświadczenie w kierowaniu projektami, 
 • doświadczenie w budowie, walidacji lub audytowaniu modeli. 

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach,
 • możliwość uczestnictwa w pracach gremiów międzynarodowych.

Prosimy o podanie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIB/06/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.