Stanowisko specjalistyczne w Wydziale Metodyk i Standardów Inspekcji w Departamencie Inspekcji Bankowych

data aktualizacji 11 stycznia 2019

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalistyczne w Wydziale Metodyk i Standardów Inspekcji w Departamencie Inspekcji Bankowych
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • odpowiedzialność merytoryczna za opracowywanie i aktualizację metodyk prowadzenia badań inspekcyjnych w bankach, 
 • analiza przepisów prawa oraz krajowych i międzynarodowych standardów nadzorczych w odniesieniu do sektora bankowego (oraz ich projektów), 
 • analiza zagadnień i problemów inspekcyjnych dotyczących zarządzania ryzykiem wynikającym z działalności bankowej oraz wsparcie merytoryczne dla inspektorów w tym zakresie, w celu zapewnienia jednolitych kryteriów badania i oceny,
 • udział w przygotowywaniu regulacji ostrożnościowych i stanowisk wydawanych przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz opiniowanie projektów przepisów prawa w odniesieniu do zarządzania ryzykiem wynikającym z działalności bankowej.

Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe magisterskie prawnicze lub ekonomiczne,
 • znajomość przepisów prawa dotyczących wymogów i standardów nadzorczych w zakresie zarządzania ryzykiem wynikającym z działalności bankowej, jak również umiejętność stosowania ich w praktyce,
 • doświadczenie w pracy w banku lub firmie konsultingowej w zakresie obejmującym zarządzanie ryzykiem wynikającym z działalności bankowej (nie krótsze niż 2 lata),
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność analizy i formułowania wniosków,
 • umiejętności interpersonalne, komunikatywność oraz łatwość wyrażania myśli w mowie i piśmie,
 • inicjatywa, samodzielność i odpowiedzialność w działaniu, bardzo dobra organizacja pracy,
 • zdolność do pracy pod presją czasu,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie pozwalającym na swobodne posługiwanie się anglojęzycznymi tekstami oraz komunikację w zakresie wykonywanych obowiązków.

Wymagania pożądane: 

 • znajomość technik zarządzania ryzykiem wynikającym z działalności instytucji finansowych,
 • doświadczenie w kierowaniu projektami.

Oferujemy:

 • możliwość rozwoju zawodowego oraz podnoszenia kwalifikacji,
 • możliwość uczestnictwa w pracach gremiów międzynarodowych.

Prosimy o podanie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

Aplikacje zawierające cv oraz list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DIB/07/2019##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego wyłonionego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.