Stanowisko specjalistyczne w zakresie prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych w Departamencie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych

data aktualizacji 31 grudnia 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalistyczne w zakresie prowadzenia analiz ekonomiczno-finansowych w Departamencie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych i Instytucji Płatniczych
(Warszawa/pełny etat)


Główne obowiązki:

 • realizacja zadań związanych z prowadzeniem nadzoru oraz oceną nadzorczą wobec spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 •  dokonywanie analiz i ocen sytuacji ekonomiczno-finansowej spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
 • ocena zjawisk zachodzących w kasach na podstawie dostępnych materiałów i informacji w celu identyfikacji występujących niekorzystnych tendencji i zagrożeń oraz proponowanie działań zaradczych.
Wymagania konieczne:
 • wykształcenie wyższe kierunkowe lub pokrewne: bankowość, rachunkowość, finanse, ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze związanym ze sporządzaniem raportów i analiz finansowych
 • znajomość polskich standardów rachunkowości,
 • znajomość zagadnień związanych z analizą ekonomiczno-finansową,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Excel, PowerPoint),
 • umiejętność konstruowania i posługiwania się narzędziami analizy ilościowej i jakościowej.
Wymagania pożądane:
 • umiejętność tworzenia raportów w środowisku Business Objects,
 • znajomość języka angielskiego.
Oferujemy:
 • umowę o pracę,
 • pracę w instytucji nadzorującej rynek finansowy, 
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach.
Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych w kwocie miesięcznej brutto.

CV wraz z listem motywacyjnym w języku polskim prosimy przesyłać w formie elektronicznej na adres rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila: ##DSI/05/2018##
Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami.
Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF