Stanowisko specjalistyczne [ekonomista] w Wydziale Analiz, Monitorowania i Interwencji Produktowej w Departamencie Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą

data aktualizacji 27 grudnia 2018

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego poszukuje kandydatów na stanowisko specjalistyczne [ekonomista] w Wydziale Analiz, Monitorowania i Interwencji Produktowej w Departamencie Regulacji, Analiz i Współpracy z Zagranicą
(Warszawa/pełny etat)

Główne obowiązki:

 • monitorowanie rynku instrumentów finansowych i lokat strukturyzowanych oraz rynku ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych,
 • gromadzenie, weryfikacja i przetwarzanie danych ilościowych i jakościowych dotyczących produktów inwestycyjnych,
 • analizowanie adekwatności produktów inwestycyjnych z punktu widzenia potrzeb konsumenckich,
 • przygotowywanie opracowań analityczno-statystycznych dotyczących produktów inwestycyjnych. 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe magisterskie (kierunek ekonomia, finanse),
 • bardzo dobra znajomość w mowie i piśmie języka angielskiego (w tym terminologii z zakresu rynku finansowego),
 • wiedza z zakresu regulacji rynku finansowego, w tym zasad funkcjonowania organów nadzoru finansowego,
 • umiejętność konstruowania modeli ekonometrycznych wykorzystujących szeregi czasowe, dane panelowe,
 • umiejętności w zakresie prezentacji wyników badań w jasny sposób,
 • dobra organizacja pracy, dyspozycyjność i zdolność do pracy pod presją czasu i w warunkach stresu,
 • umiejętność korzystania z różnych baz danych i generowania z nich raportów,
 • operowanie obiektami bazodanowymi, data mining, podstawowa wiedza na temat BIG DATA,
 • tworzenie prostych narzędzi ilościowo – informatycznych usprawniających pracę Wydziału,
 • umiejętność opisywania procesów biznesowych i komunikacji z IT,
 • zainteresowanie nowymi technologiami i trendami w sektorze finansowym, w tym nowymi produktami finansowymi,
 • przygotowywanie scenariuszy testowych dla symulacji ekonomicznych.

Wymagania pożądane:

 • doświadczenie w zakresie tworzenia, analizy i monitorowania szkodowości produktów inwestycyjnych,
 • znajomość przepisów krajowych i europejskich [PRIIP, IDD oraz MiFIR] w zakresie produktów inwestycyjnych i ochrony konsumenta,
 • umiejętność konstruowania i posługiwania się narzędziami analizy ilościowej,
 • wiedza w zakresie funkcjonowania rynku finansowego i orientacja w bieżących wydarzeniach na rynku finansowym ze szczególnym uwzględnieniem tematyki międzynarodowej,
 • łatwość opracowywania raportów i zestawień,
 • pożądane doświadczenie z CRM bądź profilowania konsumentów usług finansowych.

Oferujemy:

 • umowę o pracę,
 • możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji poprzez udział w szkoleniach oraz pracę z doświadczonymi ekspertami w nadzorze w Polsce i za granicą.

Prosimy o określenie poziomu oczekiwań finansowych.

Aplikacje zawierające cv i list motywacyjny w języku polskim proszę przesyłać w formie elektronicznej na adres: rekrutacja@knf.gov.pl z dopiskiem w tytule maila ##DRW/05/2018##

Kontaktujemy się z wybranymi kandydatami. 

Stanowisko zostanie ustalone w zależności od kwalifikacji i doświadczenia zawodowego kandydata.

Aplikacje nie zawierające klauzuli o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji nie będą rozpatrywane.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacyjnym prowadzonym przez UKNF.