Komunikat w sprawie odwieszenia obrotu akcjami spółki Fast Finance SA w restrukturyzacji

data aktualizacji 21 maja 2020

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 20 maja 2020 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie odwieszenia obrotu akcjami spółki Fast Finance SA w restrukturyzacji z siedzibą we Wrocławiu w związku z opublikowaniem zaległych raportów okresowych za 2018 i 2019 r.

Wznowienie obrotu akcjami Spółki nastąpi od dnia 21 maja 2020 r.