Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie ustanowienia kuratora w Warszawskim Banku Spółdzielczym

data aktualizacji 18 maja 2020

Komisja Nadzoru Finansowego na posiedzeniu w dniu 15 maja 2020 r. jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu z dniem 18 maja 2020 r. kuratora w Warszawskim Banku Spółdzielczym oraz powierzyła pełnienie tej funkcji Zbigniewowi Leszkowi Górniakowi. Decyzja o ustanowieniu kuratora podlega natychmiastowemu wykonaniu.

Celem zastosowania środka nadzorczego w postaci ustanowienia kuratora jest poprawa sytuacji finansowej Warszawskiego Banku Spółdzielczego. Kurator ma zapewnić jednocześnie efektywny przepływ informacji między Warszawskim Bankiem Spółdzielczym a Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego oraz stworzyć możliwość bieżącego monitorowania podejmowanych w Warszawskim Banku Spółdzielczym działań restrukturyzacyjnych.

Kurator ustanowiony w Warszawskim Banku Spółdzielczym nie jest organem Banku, a jego działalność nie ogranicza uprawnień organów statutowych. Kurator może brać udział we wszystkich posiedzeniach organów Banku. Ustanowienie kuratora pozostanie bez wpływu na świadczenie przez Warszawski Bank Spółdzielczy usług na rzecz jego klientów.