Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego ws. decyzji podjętych w ramach głosowań przeprowadzonych w dniu 13 maja 2020 r. w trybie zdalnym

data aktualizacji 13 maja 2020

W głosowaniach udział wzięli:

 • Jacek Jastrzębski – Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Dagmara Wieczorek-Bartczak – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Rafał Mikusiński – Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego,
 • Krzysztof Budzich – Przedstawiciel ministra właściwego ds. instytucji finansowych,
 • Andrzej Kaźmierczak – Członek Zarządu Narodowego Banku Polskiego,
 • Jan Pawelec – Przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki,
 • Jan Wojtyła – Przedstawiciel ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego,
 • Robert Tomanek – Przedstawiciel Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

1.    Komisja jednogłośnie wyraziła zgodę na powołanie:

 • Agnieszki Augustyńskiej na stanowisko Prezesa Zarządu Express Banku Spółdzielczego,
 • Aleksandra Borzymowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Rumia Spółdzielczego,
 • Dariusza Duchnowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Jedwabnem,
 • Zbigniewa Kosika na stanowisko Prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie.

2.    Komisja jednogłośnie przyjęła w zakresie swojej właściwości „Sprawozdanie z działalności Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego oraz Komisji Nadzoru Finansowego w 2019 roku”.

3.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na zmianę statutu:

 • AXA Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego SA

4.    Komisja jednogłośnie zezwoliła na wycofanie akcji z obrotu na rynku regulowanym spółce:

 • Orion Investment SA z siedzibą w Krakowie (z dniem 4 czerwca 2020 r.)

5.    Komisja zapoznała się:

 • z informacją o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po IV kwartale 2019 r.,
 • z raportem dotyczącym sytuacji finansowej domów maklerskich w 2019 r.,
 • z raportem „Nadzór nad wypełnianiem obowiązków informacyjnych przez emitentów papierów wartościowych prowadzony w 2019 roku”.