Zmiana terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych

data aktualizacji 12 marca 2020

Komisja Egzaminacyjna dla Maklerów Papierów Wartościowych informuje, że z uwagi na konieczność z uwagi na konieczność zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania koronawirusa wywołującego chorobę COVID-19, został zmieniony termin egzaminu na maklera papierów wartościowych wyznaczony na dzień 29 marca 2020 r., podany do wiadomości publicznej w drodze komunikatu nr 3/2019 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie terminu egzaminu na maklera papierów wartościowych (Dz. Urz. KNF poz. 44).

Zgodnie z treścią Komunikatu Nr 1/2020 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych z dnia 11 marca 2020 r. najbliższy egzamin na maklera papierów wartościowych odbędzie się w dniu 21 czerwca 2020 r. 

Opłaty egzaminacyjne dotychczas wniesione przez kandydatów chcących przystąpić do egzaminu na maklera papierów wartościowych w dniu 29 marca 2020 zostają zaliczone na egzamin w dniu 21 czerwca 2020 r., będą podlegały zwrotowi w sytuacji, w której dany kandydat nie będzie mógł wziąć udziału w egzaminie w nowym terminie.