Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu przez Jerzego Mazgaja oraz Mariusza Wojdona wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji KNF z dnia 21 stycznia 2020 r. nakładającej na: 

  • Jerzego Mazgaja karę pieniężną w wysokości 100 000 zł 
  • Mariusza Wojdona karę pieniężną w wysokości 80 000 zł

wobec stwierdzenia rażącego naruszenia obowiązków informacyjnych przez spółkę Alma Market SA w upadłości w związku ze sporządzeniem skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku oraz skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2016 roku w okresie, w którym ww. osoby pełniły obowiązki członków zarządu.