Komunikat o zapewnieniu pełnej funkcjonalności Rejestru Pośredników Ubezpieczeniowych w zakresie danych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz art. 59 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń

data aktualizacji

Realizując dyspozycję art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. ustawy o dystrybucji ubezpieczeń organ nadzoru informuje, że Rejestr Pośredników Ubezpieczeniowych (RPU) zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie danych, o których mowa w art. 55 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym agenta oraz wysokość tych udziałów; tożsamość osób, które mają bliskie powiązania z agentem) oraz danych, o których mowa w art. 59 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń (tożsamość akcjonariuszy lub udziałowców posiadających co najmniej 10% udziału w kapitale zakładowym brokera oraz wysokość tych udziałów; tożsamość osób, które mają bliskie powiązania z brokerem).