Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 10 – 19 grudnia 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1)  program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Jagiellonię Białystok sportową spółkę akcyjną z siedzibą w Białymstoku.     

Zarządzającym jest:

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

- Allianz Selektywny,

- Allianz Konserwatywny,

- Allianz Stabilnego Wzrostu,

- Allianz Aktywnej Alokacji,

- Allianz Obligacji Plus,

- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,

- Allianz Akcji Globalnych,

- Allianz Obligacji Globalnych,

- Allianz Surowców i Energii,

- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

2) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bank Spółdzielczy w Ożarowie z siedzibą w Ożarowie.    

Zarządzającym jest:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

- PZU Oszczędnościowy,

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,

- PZU SEJF+,

- PZU Globalny Obligacji Korporacyjnych,

- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,

- PZU Zrównoważony,

- PZU Dłużny Aktywny,

- PZU Akcji KRAKOWIAK,

- PZU Aktywny Akcji Globalnych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Tomma Diagnostykę Obrazową S.A. z siedzibą w Poznaniu.       

Zarządzającym jest:

PZU Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:

- PZU Oszczędnościowy,

- PZU Papierów Dłużnych POLONEZ,

- PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK,

- PZU Zrównoważony,

- PZU Akcji KRAKOWIAK,

- PZU Aktywny Akcji Globalnych.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

4) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Nvidia Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest:

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- NN Subfundusz Konserwatywny,

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

- NN Subfundusz Zrównoważony,

- NN Subfundusz Akcji,

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2055,

- NN Subfundusz Perspektywa 2050,

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025,

3.NN Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonym Subfunduszem:

- NN Subfundusz Globalny Spółek Dywidendowych (L).

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

5) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Agro – Interstar sp. z o.o. z siedzibą w Młynku Nieświńskim.     

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

6) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Silesia – Gór sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu - Zdroju.     

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

7) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Jastrzębskie Przedsiębiorstwo Robót Górniczych sp. z o.o. z siedzibą w Jastrzębiu – Zdroju.    

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

8) program tworzony w formie umowy grupowego ubezpieczenia na życie pracowników z zakładem ubezpieczeń w formie grupowego ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym przez:

  • MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z siedzibą w Warszawie.  

Zarządzającym jest:

Saltus Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna z siedzibą w Sopocie.

9) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Sony Europe B.V. (sp. z o.o.) oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie.   

Zarządzającym jest:

1.  NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- NN Subfundusz Konserwatywny,

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

- NN Subfundusz Zrównoważony,

- NN Subfundusz Akcji,

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2055,

- NN Subfundusz Perspektywa 2050,

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025,

- NN Subfundusz Perspektywa 2020.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

10) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • JUUL Labs Global Business Services sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.     

Zarządzającym jest:

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- Investor Akcji, 

- Investor Zrównoważony,

- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,

- Investor Obligacji,

- Investor Oszczędnościowy.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.