Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 10 grudnia 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 5 – 9 grudnia 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:

1) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • POLIPOL INTERNATIONAL SOFA sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Wągrowcu.   

Zarządzającym jest:

1. NN Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty, z wydzielonymi Subfunduszami:

- NN Subfundusz Konserwatywny,

- NN Subfundusz Obligacji, 

- NN Subfundusz Stabilnego Wzrostu,

- NN Subfundusz Zrównoważony,

- NN Subfundusz Akcji,

2. NN Perspektywa Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- NN Subfundusz Perspektywa 2055,

- NN Subfundusz Perspektywa 2050,

- NN Subfundusz Perspektywa 2045, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2040, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2035, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2030, 

- NN Subfundusz Perspektywa 2025.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie. 

2) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Bank Spółdzielczy w Raciborzu z siedzibą w Raciborzu.        

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

3) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Swissmed Centrum Zdrowia S.A. z siedzibą w Gdańsku.     

Zarządzającym jest:

BPS Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- BPS Akcji,

- BPS Stabilnego Wzrostu,

- BPS Obligacji,

- BPS Konserwatywny.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez BPS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

4) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Centrum Informatyki „ZETO” S.A. z siedzibą w Białymstoku.    

Zarządzającym jest:

Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami: 

- Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek,

- Allianz Selektywny,

- Allianz Konserwatywny,

- Allianz Stabilnego Wzrostu,

- Allianz Aktywnej Alokacji,

- Allianz Obligacji Plus,

- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,

- Allianz Akcji Globalnych,

- Allianz Obligacji Globalnych,

- Allianz Surowców i Energii,

- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.

5) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:

  • Henryka Kulasa – osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Przedsiębiorstwo Remontowo-Usługowo-Handlowe „SPEKTRUM GDAŃSK”Henryk Kulas z siedzibą w Gdańsku.   

Zarządzającym jest:

Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:

- Investor Akcji, 

- Investor Zrównoważony,

- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,

- Investor Obligacji,

- Investor Oszczędnościowy.

Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.