Wpis do rejestru PPE

data aktualizacji 13 listopada 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego w dniach 8 – 13 listopada 2019 r. wpisano do rejestru pracowniczych programów emerytalnych:
1) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
  • „Budosprzęt” sp. z o.o. z siedzibą w Bytomiu.   
Zarządzającym jest:
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,
- Allianz Konserwatywny,
- Allianz Akcji Globalnych,
- Allianz Obligacji Globalnych,
- Allianz Globalny Stabilnego Dochodu,
- Allianz Selektywny.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
2) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
  • „Decolte” sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu.   
Zarządzającym jest:
Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- Investor Akcji, 
- Investor Zrównoważony,
- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
- Investor Obligacji,
- Investor Oszczędnościowy.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
3) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
  • „Macmillan Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   
Zarządzającym jest:
1)Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- Investor Akcji, 
- Akcji Spółek Dywidendowych,
- Investor Top 25 Małych Spółek,
- Investor Zrównoważony,
- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
- Investor Obligacji,
- Investor Oszczędnościowy,
2) Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- Investor BRIC,
- Investor Gold Otwarty.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
4) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
  • „Towarową Giełdę Energii” S.A. z siedzibą w Warszawie.   
Zarządzającym jest:
1)Investor Parasol Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- Investor Akcji, 
- Investor Akcji Spółek Dywidendowych,
- Investor Top 25 Małych Spółek,
- Investor Zrównoważony,
- Investor Zabezpieczenia Emerytalnego,
- Investor Obligacji,
- Investor Oszczędnościowy,
2) Investor Parasol Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty z wydzielonymi Subfunduszami:
- Investor BRIC,
- Investor Gold Otwarty.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższych funduszy inwestycyjnych zarządzanych przez Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.
5) program tworzony w formie umowy o wnoszenie przez pracodawcę składek pracowników do funduszu inwestycyjnego przez:
  • Exxonmobil Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.   
Zarządzającym jest:
Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty Parasolowy, z wydzielonymi Subfunduszami:
- Allianz Polskich Obligacji Skarbowych,
- Allianz Konserwatywny,
- Allianz Akcji Globalnych,
- Allianz Selektywny.
Składki uczestników będą wnoszone do powyższego funduszu inwestycyjnego zarządzanego przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie.