Komunikat KNF w sprawie trzyletniej stopy zwrotu otwartych funduszy emerytalnych

data aktualizacji 17 października 2019

Komunikat ws. średniej ważonej stopy zwrotu OFE za okres 30.09.2016 r. - 30.09.2019 r.