Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez Murapol SA wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 19 września 2019

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpoznanie sprawy od rozstrzygnięcia zawartego w decyzji KNF z dnia 20 sierpnia 2019 r. dotyczącego nałożenia na Murapol SA z siedzibą w Bielsku-Białej kary pieniężnej w wysokości 500 000 zł za cztery naruszenia obowiązków notyfikacyjnych dotyczących znacznych pakietów akcji Skarbiec Holding SA w związku z „parkowaniem akcji” w okresie 2017-2018 r.

Informacja przekazywana jest do publicznej wiadomości na podstawie art. 96 ust. 10a pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 623).