Komunikat z 38. posiedzenia Komisji Nadzoru Finansowego w dniu 6 sierpnia 2019 r.

data aktualizacji 06 sierpnia 2019