Komunikat w sprawie przekazania do publicznej wiadomości informacji o złożeniu przez ZM Invest SA wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

data aktualizacji 06 sierpnia 2019

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przekazuje do publicznej wiadomości informację o złożeniu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją KNF z dnia 19 czerwca 2019 r. nakładającą na spółkę ZM Invest SA z siedzibą w Ropczycach kary pieniężnej w wysokości 500 000 zł na podstawie art. 97 ust. 1a pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 10 lutego  2017 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, w związku ze stwierdzeniem naruszenia art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy o ofercie w związku ze zmianami dotyczącymi posiadanego udziału % ogólnej liczby głosów w ZM Ropczyce SA w 2016 r.