Komunikat KNF w sprawie zatwierdzenia prospektów emisyjnych

data aktualizacji 19 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne:

  • Braster SA z siedzibą w Szeligach, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L i M (oferującym jest IPOPEMA Securities SA),
  • Intersport Polska SA z siedzibą w Cholerzynie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A oraz G (oferującym jest Vestor Dom Maklerski SA),
  • FERRUM SA z siedzibą w Katowicach, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii F (oferującym jest Navigator Dom Maklerski SA),
  • Stalexport Autostrady SA z siedzibą w Mysłowicach sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii G (oferującym jest Dom Maklerski BOŚ SA),
  • PCC EXOL SA z siedzibą w Brzegu Dolnym, sporządzony w związku z ofertą publiczną oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym obligacji emitowanych w ramach IV Programu Emisji Obligacji o łącznej wartości nominalnej do 100.000.000 zł (oferującym jest Dom Maklerski BDM),
  • Ultimate Games SA z siedzibą w Warszawie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A, B, C, D, E i F (oferującym jest Trigon Dom Maklerski SA),
  • PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Akord z siedzibą w Warszawie, certyfikatów inwestycyjnych serii AD, AE, AF, AG, AH, AI, AJ, AK i AL (oferującym jest Bank Polska Kasa Opieki SA – Dom Maklerski Pekao),
  • UniMulti Dochód Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, certyfikatów inwestycyjnych serii A, B, C, D, E, F, G, H, I (oferującym jest NWAI Dom Maklerski SA).