Zatwierdzenie prospektów emisyjnych Beta ETF WIG20lev Portfelowego FIZ oraz Beta ETF WIG20short Portfelowego FIZ

data aktualizacji 12 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdzono prospekty emisyjne:

  • Beta ETF WIG20lev Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego certyfikatów inwestycyjnych serii A i B (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie).
  • Beta ETF WIG20short Portfelowego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego certyfikatów inwestycyjnych serii A i B (oferującym jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie)