Komunikat w sprawie zawieszenia obrotu akcjami spółki Suwary SA

data aktualizacji 02 lipca 2019

Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego decyzją z dnia 2 lipca 2019 r. skierowano do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA żądanie zawieszenia obrotu akcjami spółki Suwary SA z siedzibą w Pabianicach w związku z przekazaniem raportu półrocznego za I półrocze roku obrotowego 2018/2019 niespełniającego wymogów przewidzianych prawem. 

Raporty okresowe są dla inwestorów kluczowym źródłem informacji finansowych o spółkach notowanych na rynku regulowanym.